عرضه محصولات ۵۷ هزار و ۲۴۹ تن و تقاضای آن هم ۶۰ هزار و ۷۵۴ تن بود.

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): عرضه محصولات ۵۷ هزار و ۲۴۹ تن و تقاضای آن هم ۶۰ هزار و ۷۵۴ تن بود.

در گروه محصولات پلیمری، برخی از گریدهای پلی اتیلن سبک فیلم، برخی از گریدهای پلی اتیلن ترفتالات بطری، پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳، برخی از گریدهای پی وی سی  و پلی استایرن مقاوم با رقابت از سوی معامله گران روبه رو شد.

در گروه پلی اتیلن های ترفتالات، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ پتروشیمی تندگویان با ۲۰۰۲ تن عرضه ۴۳۱۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۵۰۶ تومان و میانگین قیمت خرید آن هم ۳ هزار و ۶۰۲ تومان رقم خورد.

پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴ پتروشیمی اروند با ۲۴۲ تن عرضه ۶۱۶ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۴۲۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۴۷۱ تومان بود.

پلی وینیل کلراید S۶۰پتروشیمی بندرامام با ۲۶۴۰ تن عرضه ۲۸۸۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۴۱۴ تومان و میانگین نرخ خرید ۳ هزار و ۴۱۵ تومان رقم خورد.

پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز با ۶۰۰ تن عرضه ۱۰۰۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۵ هزار و ۲۶ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۵ هزار و ۷۳ تومان رقم خورد.

پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام با ۱۵۰۰ تن عرضه ۲۵۴۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۱۲۰ تومان بود، معامله گران این کالا را با میانگین  نرخ ۴ هزار و ۳۷۲ تومان خریداری کردند.

در همین حال پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند، پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ پتروشیمی مهر، پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز، پلی اتیلن سنگین فیلم MF۳۷۱۳ آریاساسول و پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ پلیمر کرمانشاه وارد سیستم مچینگ شد.

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم