قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۰ تیرماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,500 ریال   -300 /67  
 فیلم 020 بندر امام 44,300 ریال   -100 /23  
 فیلم 0075 بندر امام 49,300 ریال   -1,200 2/38  
 2420H امیر کبیر 45,000 ریال   500 1/12  
 بادی 0035 39,900 ریال   -400 /99  
 تزریقی 52518 41,200 ریال   600 1/48  
 بادی BL3 جم 44,700 ریال   -300 /67  
 F7000ایلام 43,300 ریال   600 1/41%  
 بادی X5 مارون 42,400 ریال   1,900 4/69  
 2102 43,900 ریال   -300 /68  
 2100 49,000 ریال   -3,000 5/77%  
 3840 تبریز 42,000 ریال   -1,000 2/33%  
 PET 821تندگویان 42,400 ریال   38,200 909/52  
 LF0190 45,500 ریال   1,000 2/25  
 PP C30S 45,800 ریال   -200 /43%  
 PP Z30S 45,000 ریال   -2,500 5/26%  
 PP 548-R 50,500 ریال   -500 /98  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   500 1/06%  
 PVC S65 اروند (کف) 35,100 ریال   -50 /14%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,150 ریال   -50 /14%  
 کریستال 1540تبریز 51,600 ریال   1,100 2/18  
 هایم پک 7240تبریز 56,200 ریال   1,200 2/18  
 ABS تبریز 88,000 ریال   -500 /56  
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 68,000 ریال   -1,000 1/45%  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 64,500 ریال   -1,000 1/53%  
 300 ایران 58,500   -500 /85%  
 200 ایران 65,000   4,000 6/56%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم