اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ تیرماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
جو دامی روسیه 1,000 9,150 نقدی 27450 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پتروشیمی جم 176 32,216 نقدی 96648 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 627 36,274 نقدی 108822 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 671 34,381 نقدی 103143 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 88 25,000 نقدی 75000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 28,450 نقدی 34140 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 24,783 نقدی 29739 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی تخت جمشید 55 21,000 نقدی 63000 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 48 40,000 نقدی 120000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 1,012 37,084 نقدی 111252 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 40,793 نقدی 122379 عمده عادی

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم