اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ تیرماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 483 50,606 نقدی 55666 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 1,012 39,993 نقدی 43992 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 1,012 36,773 نقدی 40450 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 572 35,796 نقدی 107388 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 363 40,673 نقدی 122019 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 396 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 462 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 41,921 نقدی 46113 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 41,205 نقدی 45325 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 30,979 نقدی 37174 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,486 31,611 نقدی 37933 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,772 37,961 نقدی 41757 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 1,012 40,673 نقدی 44740 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 34,140 سلف 40968 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 31,611 سلف 37933 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 525 47,203 نقدی 51923 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 315 53,449 نقدی 58793 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 600 48,171 نقدی 144513 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 33,705 سلف 37075 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 798 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 41,205 نقدی 45325 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 384 45,325 نقدی 49857 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 110 34,011 سلف 37412 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 37,679 نقدی 113037 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 220 37,099 سلف 40808 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 47,857 نقدی 143571 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 49,251 نقدی 147753 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 49,251 نقدی 147753 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 36,794 سلف 40473 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,518 35,708 سلف 39278 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 48,171 نقدی 144513 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 50,263 نقدی 150789 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 35,063 نقدی 38569 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2,640 34,140 نقدی 40968 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 41,205 نقدی 45325 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 31,611 نقدی 37933 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 200 37,512 نقدی 41263 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 37,512 نقدی 41263 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 418 50,606 نقدی 55666 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 550 50,606 نقدی 55666 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 41,205 نقدی 45325 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 506 37,512 نقدی 41263 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 81,707 نقدی 89877 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 69,602 نقدی 76562 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,012 36,056 نقدی 39661 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,100 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 31,611 نقدی 37933 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 400 34,773 نقدی 41727 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 1,100 41,646 نقدی 124938 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 41,646 سلف 124938 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 1,100 41,205 نقدی 45325 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 1,100 45,325 نقدی 49857 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 39,069 نقدی 42975 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/04/19 - 17:51:03
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم