قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۹ تیرماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,600 ریال   -200 /45%  
 فیلم 020 بندر امام 44,600 ریال   200 /45%  
 فیلم 0075 بندر امام 50,300 ریال   -200 /4%  
 2420H امیر کبیر 44,500 ریال   0 %  
 بادی 0035 40,400 ریال   100 /25%  
 تزریقی 52518 41,000 ریال   400 /99%  
 بادی BL3 جم 44,500 ریال   -500 1/11%  
 F7000ایلام 43,300 ریال   600 1/41%  
 بادی X5 مارون 40,500 ریال   0 %  
 2102 44,000 ریال   -200 /45%  
 2100 49,000 ریال   -3,000 5/77%  
 3840 تبریز 42,000 ریال   -1,000 2/33%  
 PET 821تندگویان ریال   -4,200 100%  
 LF0190 45,100 ریال   600 1/35%  
 PP C30S 45,800 ریال   -200 /43%  
 PP Z30S 45,000 ریال   -2,500 5/26%  
 PP 548-R 51,100 ریال   100 /2%  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   500 1/06%  
 PVC S65 اروند (کف) 35,100 ریال   -50 /14%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,150 ریال   -50 /14%  
 کریستال 1540تبریز 51,300 ریال   800 1/58%  
 هایم پک 7240تبریز 54,500 ریال   -500 /91%  
 ABS تبریز 87,000 ریال   -1,500 1/69%  
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 68,000 ریال   -1,000 1/45%  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 64,500 ریال   -1,000 1/53%  
 300 ایران 58,500   -500 /85%  
 200 ایران 65,000   4,000 6/56%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم