اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 37,512 نقدی 41263 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 42,690 نقدی 46959 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 66 43,621 نقدی 47983 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 903 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 140 38,857 نقدی 42742 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 700 42,690 نقدی 46959 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 500 42,690 نقدی 46959 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 484 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 40,673 نقدی 122019 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,500 37,897 نقدی 41686 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 39,069 نقدی 42975 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 39,069 نقدی 42975 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 39,069 نقدی 42975 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 38,201 نقدی 42021 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41,205 نقدی 45325 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 37,909 نقدی 41699 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 39,931 نقدی 43924 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 420 42,690 نقدی 46959 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 36,773 نقدی 40450 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 240 36,056 نقدی 39661 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1,596 37,961 نقدی 41757 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 45,018 نقدی 49519 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 43,764 نقدی 48140 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 154 43,764 نقدی 48140 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 42,690 نقدی 46959 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,002 37,603 نقدی 41363 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 43,621 نقدی 47983 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 42,690 سلف 46959 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42,690 نقدی 46959 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/04/18 - 17:41:04
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم