قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ تیرماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,600 ریال   -200 /45  
 فیلم 020 بندر امام 44,400 ریال   0    
 فیلم 0075 بندر امام 50,300 ریال   -200 /4  
 2420H امیر کبیر ریال   -44,500 100  
 بادی 0035 40,000 ریال   -300 /74  
 تزریقی 52518 40,500 ریال   -100 /25%  
 بادی BL3 جم 44,500 ریال   -500 1/11  
 F7000ایلام 43,500 ریال   800 1/87  
 بادی X5 مارون 40,500 ریال   0    
 2102 43,700 ریال   -500 1/13%  
 2100 49,000 ریال   -3,000 5/77  
 3840 تبریز 42,000 ریال   -1,000 2/33  
 PET 821تندگویان ریال   -4,200 100  
 LF0190 45,100 ریال   600 1/35  
 PP C30S 45,800 ریال   -200 /43  
 PP Z30S 45,800 ریال   -1,700 3/58  
 PP 548-R 51,100 ریال   100 /2  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   500 1/06%  
 PVC S65 اروند (کف) ریال   -35,150 100  
 PVC S65 بندر(کف) ریال   -35,200 100  
 کریستال 1540تبریز 51,000 ریال   500 /99  
 هایم پک 7240تبریز 55,500 ریال   500 /91%  
 ABS تبریز 87,000 ریال   -1,500 1/69  
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 68,000 ریال   -1,000 1/45%  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 64,500 ریال   -1,000 1/53  
 300 ایران 58,500   -500 /85  
 200 ایران 65,000   4,000 6/56  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم