اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

 

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 پتروشیمی تندگویان 100 20,147 نقدی 60441 عمده عادی
تری اتیلن گلایکول - OFF درجه 2 پتروشیمی شازند 66 8,500 نقدی 25500 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 3 پتروشیمی تندگویان 20 14,652 نقدی 43956 عمده عادی
تری اتانول آمین - OFF درجه 2 پتروشیمی شازند 110 17,200 نقدی 51600 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 2 پتروشیمی تندگویان 30 27,473 نقدی 82419 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 160 32,967 نقدی 98901 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 150 29,240 نقدی 87720 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 بانیار پلیمر گنبد 500 22,026 نقدی 66078 عمده عادی
پلی پروپیلن کلوخه پلی پروپیلن جم 24 18,985 نقدی 56955 عمده عادی
پلی پروپیلن پودر درجه 2 پلی پروپیلن جم 6 18,985 نقدی 56955 عمده عادی
پلی پروپیلن پودر درجه 1 پلی پروپیلن جم 20 24,680 نقدی 74040 عمده عادی
 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم