آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ تیرماه ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ تیرماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادعرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 132 37,970 132 132 5,012,040 عمده بلند مدت
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی 1008 49,644 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 0 33,065 704 704 23,277,760 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 264 38,490 264 264 10,161,360 عمده بلند مدت
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 198 38,831 198 198 7,688,538 عمده بلند مدت
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 43,034 20 20 860,680 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 31,471 154 154 4,846,534 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 0 38,468 132 132 5,077,776 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 1507 33,065 396 396 13,093,740 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 2508 32,072 1386 1386 44,451,792 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 506 33,353 132 132 4,402,596 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 2002 34,377 572 572 19,663,644 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامام نقدی 506 34,964 110 110 3,846,040 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 0 38,468 132 132 5,077,776 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 0 36,520 44 44 1,606,880 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 0 32,072 1078 1078 34,573,616 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 50,357 230/23 230/23 11,593,692 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/04/17 - 16:46:22

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم