قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,500 ریال   -300 /67  
 فیلم 020 بندر امام 44,450 ریال   50 /11  
 فیلم 0075 بندر امام 50,000 ریال   -500 /99  
 2420H امیر کبیر 44,200 ریال   -300 /67  
 بادی 0035 40,200 ریال   -100 /25  
 تزریقی 52518 40,500 ریال   -100 /25  
 بادی BL3 جم 45,000 ریال   0 %  
 F7000ایلام 43,300 ریال   600 1/41  
 بادی X5 مارون 40,200 ریال   -300 /74  
 2102 43,700 ریال   -500 1/13  
 2100 52,000 ریال   0 %  
 3840 تبریز 43,000 ریال   0 %  
 PET 821تندگویان 4,200 ریال   0 %  
 LF0190 44,500 ریال   0 %  
 PP C30S 46,000 ریال   0 %  
 PP Z30S 47,000 ریال   -500 1/05  
 PP 548-R 51,500 ریال   500 /98  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   500 1/06  
 PVC S65 اروند (کف) 35,150 ریال   0 %  
 PVC S65 بندر(کف) 35,200 ریال   0 %  
 کریستال 1540تبریز 50,500 ریال   0 %  
 هایم پک 7240تبریز 55,500 ریال   500 /91  
 ABS تبریز 88,500 ریال   0 %  
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 68,000 ریال   -1,000 1/45  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 64,000 ریال   -1,500 2/29  
 300 ایران 58,000   -1,000 1/69  
 200 ایران 63,000   2,000 3/28  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم