قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶

 

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,500 ریال   300 /68%  
 فیلم 020 بندر امام 44,200 ریال   0 %  
 فیلم 0075 بندر امام 50,500 ریال   1,000 2/02%  
 2420H امیر کبیر 44,500 ریال   -1,000 2/2%  
 بادی 0035 40,300 ریال   1,300 3/33%  
 تزریقی 52518 40,500 ریال   1,600 4/11%  
 بادی BL3 جم 45,000 ریال   5,000 12/5%  
 F7000ایلام 42,700 ریال   -500 1/16%  
 بادی X5 مارون 40,500 ریال   -1,500 3/57%  
 2102 44,200 ریال   -1,300 2/86%  
 2100 52,000 ریال   52,000 %  
 3840 تبریز ریال   0 %  
 PET 821تندگویان 4,200 ریال   -38,400 90/14%  
 LF0190 44,500 ریال   -1,000 2/2%  
 PP C30S 46,000 ریال   200 /44%  
 PP Z30S 47,900 ریال   -600 1/24%  
 PP 548-R 51,000 ریال   1,000 2%  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   47,500 %  
 PVC S65 اروند (کف) 35,150 ریال   -200 /57%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,200 ریال   -300 /85%  
 کریستال 1540تبریز 50,200 ریال   400 /8%  
 هایم پک 7240تبریز 54,400 ریال   -300 /55%  
 ABS تبریز ریال   -48,900 100%  
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال   3,000 4/17%  
 اف ام اس (جدید) 69,000 ریال   -1,000 1/43%  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   -1,000 1/45%  
 EPSبانیار 65,500 ریال   -500 /76%  
 300 ایران 59,000   -1,000 1/67%  
 200 ایران 61,000   -7,000 10/29%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   -1,000 1/32%
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم