اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 408 41,436 نقدی 45579 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,100 39,545 نقدی 43499 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 408 41,436 نقدی 45579 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 1,100 42,474 نقدی 127422 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 880 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,100 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 616 39,545 نقدی 43499 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 616 42,454 نقدی 46699 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 100 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 39,183 نقدی 117549 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 41,536 نقدی 124608 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 408 37,495 نقدی 41244 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 408 37,495 نقدی 41244 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 38,682 نقدی 42550 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 798 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 126 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 43,795 نقدی 48174 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 41,057 نقدی 45162 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 252 38,746 نقدی 42620 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/02/24 - 18:40:25
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم