آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ۹۶

 

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,240 0 39,240 48 48 1,883,520 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم سلف 42,100 550 39,028 1738 550 23,155,087 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 40,126 0 40,126 20 20 802,520 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی   2200 43,058 22 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر سلف 41,886 5500 41,886 3982 3586 150,203,204 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 43,058 2000 43,058 480 370 15,931,460 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,101 0 37,101 363 363 13,467,663 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی   3000 39,240 40 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 39,864 2024 39,864 66 44 1,754,016 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,937 2002 35,356 3168 2002 71,944,880 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 41,320 210 39,028 735 210 8,677,137 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841
پتروشیمی تندگویان نقدی   506 37,410 440 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 39,864 1320 39,864 297 253 10,085,592 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 32,594 1595 32,594 506 396 12,907,224 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845
پتروشیمی تندگویان نقدی 36,724 99 36,314 231 99 3,635,709 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   220 43,771 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,615 2500 42,615 2480 2400 102,275,998 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی V30S
پتروشیمی شازند نقدی 41,506 240 39,028 480 240 9,961,440 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 42,165 440 39,028 1298 440 18,552,556 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی   1000 31,282 200 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 42,318 1500 41,673 2300 1500 63,476,740 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 41,886 0 41,886 528 528 22,115,807 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L
پتروشیمی رجال نقدی 41,748 210 39,028 798 210 8,767,080 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی بندرامام نقدی   567 61,928 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی شازند نقدی 39,934 1000 39,934 480 320 12,778,880 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 42,615 0 42,615 100 100 4,261,500 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 31,285 1140 31,282 1380 1140 35,664,658 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی بندرامام نقدی   273 61,928 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,058 1320 43,058 88 88 3,789,104 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 39,864 0 39,864 110 110 4,385,040 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی 66,859 55 66,503 95 55 3,677,245 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500
پتروشیمی بندرامام نقدی   1491 65,494 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 43,058 648 43,058 86/4 86/4 3,720,211 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 49,304 600 49,218 840 600 29,582,281 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 42,096 700 39,028 1980 700 29,467,480 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500
پتروشیمی بندرامام نقدی   380/38 65,494 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,864 1320 39,864 88 88 3,508,032 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,934 0 39,934 20 20 798,680 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 31,282 2992 31,282 2266 1980 61,938,360 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی   168 65,494 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 47,228 220 47,228 132 132 6,234,096 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 31,342 2992 31,282 3586 2992 93,775,528 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 40,542 110 33,785 2684 110 4,459,620 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 71,020 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 42,167 330 39,028 1144 330 13,914,978 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,293 693 34,295 1529 693 24,458,324 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 54,533 150 46,748 330 150 8,179,910 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   30 78,068 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 41,300 100 39,028 440 100 4,130,020 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,864 0 39,864 66 66 2,631,024 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 54,157 50 45,425 200 50 2,707,850 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,886 0 41,886 22 22 921,492 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 65,494 2002 65,494 40/04 40/04 2,622,380 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام نقدی 43,903 1000 43,058 1580 1000 43,903,300 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 48,462 216 47,364 432 216 10,467,879 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 65,494 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,864 0 39,864 48 48 1,913,472 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی بندرامام نقدی 32,846 506 32,846 22 22 722,612 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 43,058 0 43,058 250 250 10,764,500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 42,806 550 39,028 2552 550 23,543,235 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,398 0 38,398 110 110 4,223,780 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم نقدی 41,886 110 41,886 33 22 921,492 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,384 0 39,384 22 22 866,448 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون سلف 41,614 1012 39,028 2794 1012 42,113,106 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,282 0 31,282 440 440 13,764,080 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 38,398 0 38,398 96 96 3,686,208 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 39,384 3014 39,384 5280 2222 87,511,245 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,240 0 39,240 440 440 17,265,601 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 38,398 3003 38,398 440 440 16,895,120 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 34,410 0 34,410 20 20 688,200 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامام نقدی 34,410 506 34,410 330 308 10,598,280 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 37,101 2002 37,101 1188 1012 37,546,213 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 55,720 100 46,748 420 100 5,572,000 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   168 61,928 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 31,616 2002 31,616 1980 1980 62,599,680 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 39,240 3000 39,240 2590 2560 100,454,400 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 34,410 500 34,410 40 40 1,376,400 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی بندرامام نقدی   220/22 61,928 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA
پتروشیمی شازند سلف 40,275 100 40,275 40 40 1,611,000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 40,126 700 40,126 720 680 27,285,680 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 51,148 600 51,148 700 600 30,688,801 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 61,928 0 0 00 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/02/19 - 18:22:07

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم