آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸ اردیبهشت ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸ اردیبهشت ۹۶

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 38,398 600 38,398 96 96 3,686,208 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 42,546 210 39,028 714 210 8,934,639 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 42,930 550 39,028 4290 550 23,611,501 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M
نوید زرشیمی نقدی 41,004 63 39,028 189 63 2,583,252 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 42,515 210 39,028 1302 210 8,928,108 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 39,864 440 39,864 66 66 2,631,024 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 42,930 2046 39,028 9174 2046 87,834,780 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,240 0 39,240 24 24 941,760 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 39,240 720 39,240 288 288 11,301,120 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 42,658 1008 39,028 3675 1008 42,998,968 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 45,479 147 41,345 2163 147 6,685,413 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,384 0 39,384 880 880 34,657,919 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون سلف 43,845 3300 42,615 5104 3300 144,687,137 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی   600 41,886 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پتروشیمی مارون نقدی 39,384 2420 39,384 1540 1540 60,651,360 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی   600 41,886 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی   600 38,398 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP500J
پتروشیمی مارون نقدی 42,085 528 39,028 2156 528 22,221,079 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 41,778 126 39,028 231 126 5,264,070 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 39,864 720 39,864 48 48 1,913,472 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/02/18 - 17:02:11

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم