آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 33,887 594 34,197 594 594 20,128,879 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 59,525 50 57,000 100 50 2,976,250 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 59,725 50 57,000 100 50 2,986,250 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
پتروشیمی خوزستان سلف 85,200 202/4 85,200 44 44 3,748,800 عمده عادی
پلی کربنات 0710
پتروشیمی خوزستان نقدی   88 86,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 100 57,000 100 100 5,700,000 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 75,200 35/2 75,200 30/8 30/8 2,316,160 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 57,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   60 50,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 52,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 49,900 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   25 23,000 0 0 00 عمده عادی
پلی کربنات 0407
پتروشیمی خوزستان نقدی   88 86,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 47,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 49,900 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 100 57,000 100 100 5,700,000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   460 56,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   260 56,000 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی   1012 33,178 0 0 00 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/02/17 - 16:32:02

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم