اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ۹۶

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 260 56,000 نقدی 168000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 460 56,000 نقدی 168000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50,000 نقدی 150000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 23,000 نقدی 69000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52,000 نقدی 156000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47,000 نقدی 141000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100 57,000 نقدی 171000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 100 57,000 نقدی 171000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 50 57,000 نقدی 171000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 50 57,000 نقدی 171000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57,000 نقدی 171000 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 49,900 نقدی 149700 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 49,900 نقدی 149700 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 40 75,200 سلف 82720 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 230 85,200 سلف 93720 عمده عادی
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 88 86,000 نقدی 94600 عمده عادی
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88 86,000 نقدی 94600 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 33,178 نقدی 36495 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 594 34,197 نقدی 37616 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/02/16 -

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم