آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی   88 34,710 88 0 00 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 31,905 88 31,905 88 88 2,807,640 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,464 55 35,464 44 44 1,560,416 عمده بلند مدت
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,388 0 39,388 72 72 2,835,936 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 43,700 60 43,700 40 40 1,748,000 عمده خاص
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 32,892 506 32,892 506 506 16,643,352 عمده بلند مدت
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی 70,868 1008 70,868 40/32 40/32 2,857,398 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام نقدی 44,658 60 44,658 40 40 1,786,320 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 39,388 60 39,388 20 20 787,760 عمده خاص
 
آخرین بروز رسانی: 1396/02/16 - 19:21:55
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم