مزایده در پتروشیمی امیرکبیر

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مزایده گذار پتروشیمی امیرکبیر

عنوان آگهی مزایده فروش محصولات

شرح آگهی مزایده فروش محصولات واحدهای تولیدی

تاریخ انتشار 1396-02-16 دریافت اسناد 1396-02-18

استان تهران

 

شماره تماس 061521-74133 - 061521-74120

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم