مزایده فروش ضایعات مخلوط به وزن ۶۲۰۰۰ کیلوگرم فروش لاستیک های فرسوده شهرداری تبریز

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

 

 

مزایده گذار مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

عنوان آگهی مزایده فروش ضایعات

شرح آگهی مزایده فروش ضایعات مخلوط به وزن 62/000 کیلوگرم فروش لاستیک های فرسوده

تاریخ انتشار  1396-02-10

دریافت اسناد 1396-02-24

 

شماره تماس 041-32613831-4

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم