رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
سه شنبه 25 خرداد 1400.
تاریخ شمسی :

 

PE100-RC نسل جديد PE100 با بسط امكان استفاده آن

 

 

 

تصاویر مربوط به این مقاله (4 تصویر)

 

تصویر شماره یک

 

 

 

 

تصویر شماره دو

 

 

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

نویسنده مقاله: هوسپ هارطونیان

 شرکت : پی ای اس

 مقدمه :

تحقيقات در مورد مواد اوليه PE100 و استفاده از آن جهت توليد لوله براي انتقال گاز و آب با تنش mm2/ 10N (20 و 50 سال) با در نظر گرفتن فشار كاري به نقطه پاياني خود رسيده است.

تحقيقات يازده سال گذشته در مورد گريد  PE100جهت استفاده از آن در موارد جديد روي رشد آهسته ترك متمركز يافته بود. با استفاده از روش پلي مريزاسيون Multimodale وOlefinهاي مناسب جهت توليد نوع كوپليمر چندين توليدكنندگان مواد اوليه قادر به توليد نوع جديد با مقاومت بالاي stress creck شده اند كه آنرا "PE100-RC  " مي نامند. كه مشخصه هاي آن و طريق
 لوله گذاري در دستورالعمل PAS 1075 توضيح داده شده است.

شرح PE100-RC  

جهت هماهنگي و ايجاد نظم در اسامي مختلفي كه توليدكنندگان مواد اوليه و لوله براي اين محصول جديد انتخاب نموده بودند براي مثال RCplus ، Superstress ،  CR Resist‌، Frank 100 plus و غيره كميته اي از طرف پيشكسوتان اين صنعت بنام PAS (Public Available Specification) تشكيل گرديده و در بيانيه 1075 خود تصميم بر آن گرفته شد كه اين ماده اوليه جديد را PE100-RC  بنامند.

PAS 1075 يك دستورالعمل مكمل براي استانداردها و روشهاي موجود مي باشد و راهنمائي جهت لوله گذاري با اين ماده جديد مي باشد. انتشار PAS 1075 تحت نظارت اداره مركزي DIN (Deusche Instituet fuer Normurg) انجام گرفته است.

آماده سازي و انتشار PAS 1075 توسط شركت هاي زير انجام شده است.

 • AGRU- FRANK GmbH
 • Deutsche Instituet fuer Bautechnik (DIBT)
 • egeplast
 • Frank & Krah Wickelrohre GmbH
 • Hessel Ingenieurtechnik GmbH
 • INEOSS Polyolefins
 • TOTAL Petrochemicals
 • Wavin GmbH

شركت ها و موسساتي كه در اين امر همكاري نموده اند.

 • Fachhochschule Aachen
 • NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
 • STRABAG AG
 • Tracto- Technik GmbH

در پيش نويش نهايي PAS 1075 كه در ماه آوريل 2008 منتشر گرديده است مشخصه زير را براي PE100-RC عنوان كرده اند.

حداقل زمان مقاومت در مقابل Stress cracking در آزمون FNCT  (دماي 80 درجه سانتي گراد و

mm2 / 4N و 2% Arkopal n-100‌) 8760  ساعت مي باشد.

براي مقايسه در جدول شماره 1 آزمون انجام شده FNCT (دردماي 80 درجه سانتي گراد mm2 / 4N و 2% Arkopal n100) براي ساير گريد هاي لوله كه در موسسه DIBt‌در شهر برلين انجام شده است درج گرديده است.

 

آزمون هاي تأييد كالا و تضمين كيفيت در دستورالعمل PAS 1075 :

 در دستورالعمل PAS 1075 آزمون اوليه جهت تأييد مواد اوليه و آزمونهاي هنگام توليد از هم كاملاً تفكيك شده و به تفصيل  شرح داده شده است. علاوه بر آن آزمونهاي كنترل مواد اوليه و لوله در كارخانه سازنده لوله شرح داده شده است.

نسلهاي جديد PE نياز به آزمونهاي جديد دارند:

نظر به اينكه ماده اوليه PE100-RC با مقاومت فوق العاده بالاي آن در مقابل stress crack  را ديگر نمي توان با آزمونهاي كه از 50 سال گذشته تحت نام تست هيدرو استاتيك متداول بوده انجام داد لذا آزمونهاي جديدي موردنياز است كه تستها در زمان كوتاهي انجام گيرد.

1-  Notch Pressure Test(NPT ) :

در اين آزمون شياري طبق استاندارد ISO 13479روي لوله ايجاد مي گردد.سپس آزمون طبق استاندارد  ISO 1167در دماي 80 درجه سانتي گراد و فشار 2/9  بار انجام مي گيرد.

2-   Full Notch creep Test – FNCT:

آزمون مناسب FNCT و يا Full Notch creep Test مي باشد. اين آزمون در اكثر استانداردهاي ملي و بين المللي ذكر شده است. اولين بار از اين روش در كشور ژاپن تحت استانداردJIS K6774           استفاده گرديده علاوه برآن دستورالعمل DVS 2203-4 و CEN 12814-3 و ISO/DIS 16770 تحت نام Plastics- Determination of enviromental stress cracking (ESC) OF

Polyethylene (PE)- FULL- notch creep test( FNCT)  ذكر گرديده است.

اولين همگني ما بين آزمونهاي هيدرواستاتيك و FNCT را محقق آلماني بنام M. Fleisser در سال 1987 به اثبات رسانيده است. براي آزمون از مايع مخلوط آب و گليكول  استفاده گرديد كه در آن زمان براي مواد مورد آزمايش كافي بود. با اختراع مواد اوليه جديد و بهتر شدن نتايج تست هيدرواستاتيك جهت كوتاه كردن مدت آزمون از محلول آب و مواد صابوني استفاده گرديده. قطعه اي كه در آزمون FNCT بكار گرفته ميشود در شكل 1 نشان داده شده است. دماي آزمون 80 درجه سانتي گراد، همراه 2% مواد صابوني Arkopal N100 و فشار دائمي mm2/ 4N.

مدت آزمون يك ساله (8760 ساعت ) جهت تأييد اوليه مواد اوليه حتماً لازم است. اما در هنگام توليد قابل استفاده نمي باشد بهمين جهت روش جديدي كه در زمان كوتاهتر نتيجه آزمونها  بدست ميايد اختراع گرديد و مورد تأييد DAR قرار گرفته اين آزمون Accelerated Creep Test (ACT )
 نام گذاري شده است. با استفاده از اين روش مي توان مدت آزمايش را به يك يا 2 هفته ( با در نظر گرفتن 160 و يا 330 ساعت) محدود كرد.

 از موارد لازم ولي نه كافي براي اين آزمون دارابودن  ISO 17025 براي آزمايشگاه جهت انجام تست FNCT مي باشد. يكي از موارد صحه گذاري اين آ‍زمون انجام تست با نمونه مرجع مي باشد.

3- Point Load Test :

دو آزمون اول اطلاعات لازم در مورد رشد آهسته ترك رابه ما ميدهد و اين تست كه طبق روش آقاي دكتر هسل انجام مي گيرد نشانگر خوبي از تأثير سنگي است كه ممكن است به ديواره خارجي لوله فشار وارد كند، لوله اي كه خود از داخل تحت فشار مي باشد.                                                                    

اين آزمون هم در دماي 80 درجه سانتـي گراد همراه 2 درصد  مايع  صابوني

 Arkopal N100 انجام مي گيرد.

 

مقايسه ما بين PE100 و PE100- RC

طبق اظهار مصرف كنندگان در هنگام توليد لوله اختلافي بين آندو مشاهده نگرديده است. نرخ جريان جرمي مذاب (MFR) براي PE100-RC بين 2/0 الي 4/0 گرم در ده دقيقه در شرايط 5kg /  190 
مي باشد كه همان محدوده PE100 است.

در جوش لوله ها به روش سر به سر طبق دستورالعمل DVS 2207-1 تفاوتي بين اين دو نوع ديده
نمي شود. تنها مورد كوتاه بودن مدت خنك شدن در PE100-RC است كه امتيازي براي
 PE100-RCمحسوب مي گردد. امتياز اصلي و مهم در مورد PE100-RC مقاومت خيلي زياد آن در مقابل stres crack مي باشد.

در شكل شماره3 مهمترين مشخصه ها با هم مقايسه شده اند.

منابع INEOS و TOTAL  Petrochemical

امتيازهاي PE100- RC در لوله گذاري

علاوه بر  استفاده از اين لوله ها در ترانشه مي توان بعلت مقاومت بالاي SCG از طرق لوله گذاري بدون ترانشه استفاده نمود كه شامل روشهاي:

 • Ploughing
 • Relining: Close- fit، swage lining
 • U-Lining Compact Pipe
 • Burst Lining
 • Directional drilling
 • Narrow trenching

مي باشيد. در صورت استفاده از انواع ساير لوله ها بعلت ايجاد خراش روي سطح لوله  امكان استفاده از آنها وجود ندارد.

 

با PE100-RC نسل جديدي از PE100 معرفي مي گردد كه در بيان انواع پلي اتيلن هاي غير مشبك داراي بالاترين مقاومت در مقابل رشد آهسته ترك مي باشند. از اين مشخصه مي توان جهت استفاده در لوله گذاري بدون ترانشه استفاده نمود.

منــابع:

1- Hessel LngenieurTECHNIK GmbH

2- TOTAL Petrochemical

3- DVGW

 

Go to top