رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

حداقل حقوق کارمندان دولت در سال۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۲۸ هزار تومان از حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و۴۱۳تومانی کارگران در سال آینده کمتر است.افزایش حقوق کارگران و کارمندان

سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): حداقل حقوق کارمندان دولت در سال۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۲۸ هزار تومان از حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و۴۱۳تومانی کارگران در سال آینده کمتر است.

به گزارش سایت خبری پپنا، برای سال آینده حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی  با افزایش 14 درصدی 684 هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان 7 برابر این رقم یعنی4 میلیون و 788 هزار تومان شد.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین)موضوع تبصره ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال 1394 به میزان 684 هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 94 کارگران  را با 17درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712هزار و 413 تومان تعیین کرد که این 17درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود.

با افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران 712 هزار و 413 تومان رسید. شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از 500 تومان به 1000 تومان روزانه افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طی سال 94 معادل 30 هزار تومان خواهد شد.همچنین با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان و بن کارگری نیز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان در سال 94 افزایش یافته است.

افزایش 14درصدی حداقل حقوق کارمندان و 17 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 93 در حالی است که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود 16درصداست.

Go to top