رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

رئیس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره رويه بانک‌ها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان مالیاتی را ابلاغ کرد.


سازمان امور مالیاتی کشور

سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): رئیس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره رويه بانک‌ها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان مالیاتی را ابلاغ کرد.

به گزارش سایت خبری پپنا، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای مفاد ماده ۲۵ تصويب نامه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تبصره آن درخصوص رويه بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان امور مالياتي کشور و انعکاس آثار آن در دفاتر دريافت کننده تسهيلات و فروشنده کالا به شرح ذيل، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ کرد.

"ماده ۲۵- بانکها و موسسات اعتباري موظفند درخصوص تسهيلاتي که براي خريد کالا يا خدمت تخصيص داده مي­ شوند مبلغ تسهيلات را صرفاً در وجه فروشنده کالا يا خدمت پرداخت نمايند.

تبصره: پرداخت مبلغ تسهيلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و سازمان امور مالياتي موظف است امکان استعلام سيستمي صورت حساب هاي سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مستقيم را براي ذي نفعان فراهم نمايد. "

Go to top