رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

حداقل حقوق کارمندان دولت در سال۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۲۸ هزار تومان از حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و۴۱۳تومانی کارگران در سال آینده کمتر است.


سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): حداقل حقوق کارمندان دولت در سال۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۲۸ هزار تومان از حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و۴۱۳تومانی کارگران در سال آینده کمتر است.

به گزارش سایت خبری پپنا، برای سال آینده حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی  با افزایش ۱۴ درصدی ۶۸۴ هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان ۷ برابر این رقم یعنی۴ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان شد.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین)موضوع تبصره ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران  را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود.

با افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان رسید. شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان روزانه افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طی سال ۹۴ معادل ۳۰ هزار تومان خواهد شد.همچنین با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و بن کارگری نیز از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است.

افزایش ۱۴درصدی حداقل حقوق کارمندان و ۱۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۳ در حالی است که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود ۱۶درصداست.

Go to top