رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده درآمد کسب شده است.


مالیات بر ارزش افزوده


سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده درآمد کسب شده است.

به گزارش سایت خبری پپنا، علی عسکری با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: این درآمدها نسبت سال قبل 49 درصد رشد دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد درآمد مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات بیان داشت: از مجموع درآمدها 20 هزار میلیارد تومان آن مربوط به این بخش است که نسبت سال گذشته 74 درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد افزایش درآمدهای مالیات مستقیم نیز گفت:‌ این رقم 32 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 36 درصد در سال جاری رشد دارد.

عسکری با بیان اینکه پرداختی به شهرداری‌های کشور از محل درآمدهای مالیاتی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است،‌ تصریح کرد:‌ از درآمدهای مالیاتی هر آنچه اخذ شود بعد از 15 روز سهم شهرداری‌ها پرداخت خواهد شد.

Go to top